bgm softgel ii ตาเด่น(Dominant eye)โดยธรรมชาติแล้ว

bgm softgel ii ตาเด่น(Dominant eye)โดยธรรมชาติแล้ว คนเราจะใช้ดวงตาทั้งสองข้างในการมองวัตถุพร้อม ๆ กัน โดยจะมีตาข้างหนึ่งเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ถนัด (Dominant Eye) ส่วนอีกข้างจะเป็นตาข้างที่ด้อยกว่า (Non-Dominant Eye) ซึ่งเราสามารถทดสอบว่าดวงตาข้างใดเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ด้อย ได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้ใช้มือทั้งสองข้างประกอบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมและยื่นออกไปข้างหน้า จากนั้นเล็งไปทางวัตถุใดวัตถุหนึ่งทดสอบการมองเห็นโดยการหลับตาทีละข้างหากมองวัตถุนั้น ๆ ด้วยดวงตาทั้งสองข้าง เราจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อเราหลับตาลงทีละข้าง จะมองเห็นเสมือนว่าวัตถุที่เราเล็งอยู่นั้นเคลื่อนที่ได้ หรือ บางส่วนอยู่นอกกรอบสามเหลี่ยม ซึ่งทำให้เราทราบได้ว่าดวงตาข้างใดเป็นตาเด่น และดวงตาข้างใดเป็นตาด้อย bgm softgel ii.

bgm softgel ii หากปิดตาซ้ายแล้วเห็นวัตถุอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อปิดตาขวาจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่นอกรอบบางส่วนหรือมองไม่เห็นวัตถุ นั่นแสดงว่า ตาข้าง “ขวา” ของคุณคือ ตาเด่น บีจีเอ็ม ซอฟเจล ทู

ในทางตรงกันข้าม หากปิดตาขวาแล้วเห็นวัตถุอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อปิดตาซ้ายจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่นอกรอบบางส่วนหรือมองไม่เห็นวัตถุ นั่นแสดงว่า ตาข้าง “ซ้าย” ของคุณคือ ตาเด่น
และนี่คือวิธีการทดสอบดวงตาข้างเด่นและข้างด้อยด้วยวิธีที่ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง สรุปง่าย ๆ คือ
ขณะที่เรามองผ่านมือที่ประกอบกันเป็นช่องสามเหลี่ยมแล้วหลับตาลงทีละข้าง หากตาข้างไหนสามารถมองเห็นวัตถุที่เล็งไว้ได้ แสดงว่า ตาข้างนั้นเป็นตาข้างเด่นนั่นเอง bgm softgel ii

ในขณะที่ผู้สูงอายุมุ่งมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง แต่อวัยวะที่ร่างกายต้องใช้ทุกวันอย่างดวงตา กลับได้รับความสนใจน้อยกว่า จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เมื่อThe International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) สำรวจสุขภาพตาของคนที่มีอายุ 50ปี ทั่วโลก 45 ล้านคนพบว่า 80% มักมีปัญหาเรื่องสายตาจนถึงขั้นตาบอด

ความผิดปกติทางสายตาที่มีความสัมพันธ์กับอายุที่ผู้สูงวัยควรระวังได้แก่

ต้อกระจก จะเริ่มตั้งแต่อายุ 40ต้นๆ(หรืออาจจะช้ากว่านั้น) การเกิดต้อกระจกเปรียบเสมือนฝ้าที่เกิดขึ้นบนกระจกใส ทำให้มองเห็นไม่ชัด อาการน่าสงสัยของต้อกระจกคือ ตาสู้แสงได้ไม่ดี โดยเฉพาะเวลาขับรถ

ต้อหิน เกิดจากความดันภายในดวงตาที่สูงกว่าปกติทำให้ดวงตาแข็งเหมือนหิน เมื่อมองจะเห็นภาพที่อยู่ตรงกลางชัดแต่กลับมองภาพบริเวณรอบๆไม่ได้ ต้อหินมี2ชนิด คือต้อหินมุมปิดและมุมเปิด เรามักพบต้อหินมุมปิดหรือต้อหินเฉียบพลันในหญิงสูงอายุ เนื่องจากผู้หญิงมักมีดวงตาเล็กกว่าผู้ชาย มักมีอาการปวดเมื่อยตามากเวลาที่ใช้สายตามากและมีอาการตาแดงก่อนตามัว แต่พอได้นอนพักผ่อนอาการต่างๆจะหายไป สามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่อีกไม่กี่วันก็จะกลับมีอาการใหม่ ในทางตรงกันข้ามต้อหินมุมเปิดหรือต้อหินเรื้อรัง พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือด ภาวะสายตาสั้นหรือครอบครัวมีประวัติเป็นโรคต้อหิน ทั้งนี้ต้อหินแบบเรื้อรังอาจเป็นอันตรายมากกว่า เพราะจะไม่แสดงอาการ ดังนั้นจึงมักตรวจพบได้โดยบังเอิญ หรือกว่าจะมารักษาก็เป็นมากจนสายเกินแก้และอาจจะรุนแรงถึงขั้นตาบอด

การเสื่อมของตาเนื่องจากสูงอายุ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น อาการเบื้องต้นคือ มองเห็นภาพรอบๆชัดแต่มองจุดภาพตรงกลางไม่ชัด ซึ่งเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อชั้นในดวงตาที่อยู่กึ่งกลางของเรตินามีความผิดปกติและส่วนหนึ่งเกิดมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูง ภาวะน้ำหนักเกินหรือสูบบุหรี่เป็นต้น

จุดหรือเงาดำในตา ผู้สูงอายุจะเห็นเป็นจุดหรือเงาดำเล็กๆวิ่งผ่าน คล้ายกับมีแมลงหรือยุงบินผ่าน สาเหตุเกิดจากน้ำวุ้นลูกตาที่อยู่ในตาระหว่างเลนส์กับเรตินาไม่จับตัวแน่นเหมือนเดิม ซึ่งเป็นไปตามอายุที่มากขึ้น แม้การมองเห็นจุดดำจะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพตา แต่ถ้าเห็นจุดดำหรือเงาดำมากขึ้นและการมองเห็นไม่ชัดร่วมด้วย ควรจะเข้ามาพบจักษุแพทย์ทันที

**สุขภาพตาก็เหมือนสุขภาพร่างกายทั่วไปที่ควร เข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ความดันตา หมายถึง ความดันของของเหลวภายในลูกตา มีหน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท เป็นค่าความดันที่เกิดจากสมดุลระหว่างการสร้างน้ำภายในลูกตาและการระบายน้ำในลูกตา จะรู้ได้อย่างไรว่าความดันลูกตาของเราปกติหรือไม่??

ก่อนอื่นก็ต้องได้รับการตรวจวัดความดันภายในลูกตาโดยการใช้เครื่องมือเป่าลมที่กระจกตา เพื่อดูการไหลเวียนของน้ำในลูกตา ซึ่งสามารถเข้ารับการตรวจวัดได้ที่ คลีนิคจักษุแพทย์ หรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน

ความดันลูกตา คือ อัตราการสร้างของเหลวที่สมดุลพอดีกับอัตราการไหลออก ทำให้ระดับความดันภายในลูกตาปกติ ความดันลูกตาค่าปกติจะอยู่ที่ 12-20 มิลลิเมตรปรอท ถ้าสูงเกินกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าผิดปกติ

ถ้าอัตราการสร้างของเหลวกับอัตราการไหลออกไม่สมดุลกัน ก็จะทำให้ระดับความดันลูกตาผิดปกติ หรือ ที่เรียกว่า “ความดันลูกตาสูง” ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นต้อหินได้

โครงสร้างภายในลูกตาจะมีส่วนที่เรียกว่า ช่องด้านหน้าของลูกตา(Anterior Chamber) ซึ่งมีตำแหน่งอยู่หลังกระจกตา(Cornea) แต่อยู่หน้าม่านตา(Iris) ภายในช่องนี้จะมีของเหลวลักษณะใสที่เรียกว่า น้ำเลี้ยงลูกตา(Aqueous humor) บรรจุอยู่เต็ม ซึ่งจะไหลเวียนเข้าไปในช่องด้านหน้าลูกตา แล้วระบายออกนอกลูกตาโดยผ่านมุมแคบๆที่อยู่ระหว่างม่านตากับกระจกตาดำ เข้าไปในตะแกรงระบายเล็กๆ เพื่อเข้าสู่หลอดเลือดดำที่อยู่นอกลูกตา ของเหลวนี้จะทำหน้าที่ ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง

ดวงตา เป็นอวัยวะเสี่ยงต่อการติดชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากน้ำที่ไม่สะอาด น้ำสงกรานต์ที่เล่นกันอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส
หรือแม้กระทั่งเชื้อรา ที่สามารถติดมากับน้ำได้ การสังเกตุก่อนเล่นน้ำควรสังเกตุว่าน้ำที่นำมาเล่นมีการปนเปื้อนของฝุ่น หิน ดิน ทราย หรือคราบสกปรกหรือไม่
โรคตาที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำไม่สะอาด และมีสารปนเปื้อน

เยื่อบุตาอักเสบ อาการ ตาแดง คันตา มีขี้ตา น้ำตามาก เกิดการอักเสบบริเวณตาขาว สาเหตุเกิดจากการแพ้ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จากสารเคมี

การถลอกของกระจกตา หรือแผลที่กระจกตา กระจกตาหรือตาดำเป็นส่วนผิวของตาที่มีความใส การถลอกจะเกิดขึ้นเมื่อถูกวัตถุไปขูดที่ผิวของตาดำ
จากของกระเด็นเข้าตา หรือจากการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี bgm softgel ii ถ้าเป็นมากจะเกิดการติดเชื้อและทำให้เกิดแผลที่ตาดำได้

ตากุ้งยิง เกิดจาก การอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถระบายไขมันออกมาได้โดยผ่านทางรูระบายเล็กๆใกล้ๆขนตา
แต่หากมีการอุดตัน เช่น จากฝุ่น ก็อาจทำให้เกิดการอุดตันเป็นก้อนบริเวณเปลือกตา

ตาแดง อาการตาขาวบวมแดง มีขี้ตามาก ระคายเคืองตา คันหรือเจ็บตา ปวดตา สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหลมาก ถ้าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
แนะนำให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาล้างตาเบื้องต้น สังเกตุอาการหลังจากนั้นว่า มีอาการดีขึ้นหรือไม่ หากไม่ดีขึ้นใน 1-2 วันควรรีบพบแพทย์
ข้อควรระวังเมื่อเล่นสงกรานต์

ก่อนเล่นน้ำควรสังเกตุว่าน้ำที่นำมาเล่น สะอาดเพียงพอหรือไม่ ระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าตาโดยตรง

กรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ไม่ควรขยี้ตาเพราะอาจทำให้กระจกตาถลอกได้ ควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด

กรณีสังเกตุว่ามีสารปนเปื้อนมากับน้ำทำให้แสบตา เคืองตา คันตา ควรล้างน้ำสะอาดด้วยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านเข้าตา
หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการอย่างทันท่วงที

สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำหรือหากจำเป็นควรใส่แบบรายวัน ป้องกันการติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์ได้

หลังการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกครั้ง ทำความสะอาดดวงตา แลให้สังเกตุว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือไม่ หากรู้สึกมีอาการเคืองตา
ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากอาการเคืองตาไม่ดีขึ้น ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจดูต่อไป bgm softgel ii.